Zapraszamy do wsparcia działalności statutowej Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej z siedzibą w Tarnowie utrzymuje się tylko ze składek członkowskich oraz niewielkich opłat za mecze, co uniemożliwia nam ciągły rozwój. Naszym celem jest popularyzacja siatkówki i aktywnie spędzanego czasu. Niestety jest to niemożliwe bez środków pieniężnych. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na działalność statutową, tj. zakup niezbędnego sprzętu i pokrycie kosztów organizacyjnych rozgrywek. Każda złotówka przeznaczona na rzecz Stowarzyszenia zostanie dobrze wykorzystana.

Środki na naszą działalność można przekazać za pośrednictwem zbiórki internetowej, pod adresem https://zrzutka.pl/yt5awx.