Tarnowska Amatorska Liga Siatkówki 2017/2018 [zgłoszenia]

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach Tarnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonei 2017/2018.

Informacje:

 • Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej z siedzibą w Tarnowie.
 • Rozpoczęcie rozgrywek: październik 2017.
 • Zakończenie rozgrywek: kwiecień 2018.
 • System gier: Rozgrywki „każdy z każdym” (tabela Bergera) – mecze (1. Runda) i rewanże (2.Runda).
 • Przebieg meczów: do trzech wygranych setów, do 25 punktów w secie (w tie-breaku do 15).
 • Liczba miejsc: 6 drużyn.
 • Zgłoszenie drużyny do rozgrywek: Zgłoszenie internetowe.
 • Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 14 osób.
 • Wpisowe do rozgrywek: Wpisowe można opłacić za cały sezon z góry, lub za dwie rundy osobno.
   wpisowe wpłacone:  do 15.08 po 15.08
  za cały sezon 470 zł 500 zł
  za jedną rundę 285 zł 300 zł

Przebieg rejestracji drużyn:

 • Otwarcie rejestracji: 1.08.2017 18:00
 • Logowanie lub rejestracja zgłaszającego drużynę w Panelu SSPS.
 • Prawidłowe wypełnienie sekcji „zgłoszenie drużyny” w Panelu SSPS..
 • Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora drużyna otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz rezerwację miejsca w rozgrywkach na 14 dni kalendarzowych.
 • Weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora odbywa się zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 • Wpłata wpisowego według ustalonego przez drużynę wariantu (cały sezon z góry lub za jedną rundę) gotówką w siedzibie Stowarzyszenia (po wcześniejszym ustaleniu terminu) lub przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia musi być dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia rejestracji.
 • Opłacenie wpisowego (decyduje data dokonania płatności) jest równoznaczne z prawem udziału w rozgrywkach. Brak opłacenia wpisowego w terminie 14 dni kalendarzowych oznacza anulowanie potwierdzenia rejestracji drużyny do rozgrywek.
 • Drużyny mogą być zgłaszane ponad przyjęty przez Organizatora limit (sześć zespołów), jednak w przypadku akceptacji zgłoszenia przez Organizatora otrzymują potwierdzenie rejestracji na liście rezerwowej. Jeżeli drużyna, która otrzymała wcześniej  potwierdzenie rejestracji nie opłaci wpisowego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia rejestracji, jej miejsce zajmuje kolejna zgłoszona drużyna która otrzymuje potwierdzenie rejestracji  i otrzymuje 14 dni kalendarzowych na dokonanie wpłaty wpisowego w celu uzyskania prawa udziału w rozgrywkach.
 • Zamknięcie rejestracji: 27.08.2017 23:59
 • Drużyna, która posiada prawo udziału w rozgrywkach i wycofa się lub nie przystąpi do rozgrywek przed rozpoczęciem pierwszego spotkania traci prawo udziału w rozgrywkach, a jej miejsce zajmuje drużyna posiadająca potwierdzenie rejestracji na liście rezerwowej, która otrzymuje od Organizatora potwierdzenie rejestracji oraz określony czas na dokonanie wpłaty wpisowego celem otrzymania prawa udziału w rozgrywkach.
 • Jeżeli za drużynę, która utraciła prawo udziału w rozgrywkach przystąpi do rozgrywek inna drużyna, i uzyska ona prawo udziału w rozgrywkach, opłata wpisowa drużyny, która utraciła prawo udziału w rozgrywkach jest zwracana w całości.
 • Ewentualna rejestracja dodatkowa (np. w przypadku nie otrzymania prawa udziału w rozgrywkach przez sześć drużyn) zostanie otwarta zgodnie z oddzielnym komunikatem Organizatora.

Regulamin Rozgrywek TALS 2017/2018

Logowanie do Panelu SSPS

(dla posiadających konto w Panelu SSPS)

 

Rejestracja w Panelu SSPS

(dla nieposiadających konta w Panelu SSPS)